Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Norintis sertifikuoti pastatą ar jo dalį, turi kreiptis į atestuotą pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertą.

Sertifikavimo ekspertas, vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir naudodamasis aprobuota kompiuterine programa NRG-sert, nustato pastato energijos sunaudojimą, įvertina pastato energinį naudingumą ir išduoda sertifikatą.
UAB “Pasyvūs namai” pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai turi sukaupę ilgalaikę patirtį ir didelį sertifikuotų projektų kiekį, todėl jūsų projektas bus sertifikuotas laiku, profesionaliai ir kompetentingai.